Stockholm Örebro Norrtälje Tar uppdrag i hela landet

Familjejurist

Tjänster:

Juridik inom livets alla skeenden

Alla som arbetar på Holmbergs har egna specialiteter. Detta gör att vi kan biträda dig inom många olika områden och genom livets alla skeenden. Från testamenten till bodelningar, eller tvister och LVU-mål. Vi hjälper dig att få bästa möjliga juridiska utväxling i ditt liv:

  • Vi gör boutredningar och åtar oss även uppdrag som boutredningsman
  • Vi gör bodelningar och åtar oss uppdrag som bodelningsförrättare
  • Vi upprättar bouppteckningar och gör arvskiften
  • Vi upprättar testamenten, samboavtal och äktenskapsförord
  • Vi biträder dig gärna som ombud i tvister. Till exempel avtalstvister, tvister som rör fastighet, inom familjerätten som vårdnads, boende och umgängestvist
  • Migrations- och asylärenden.