Stockholm Sollentuna Örebro Norrtälje Tar uppdrag i hela landet

Juridiktjänster för företag

Tjänster:

Vi krigar för små som stora företag

Vi hjälper alla företag oavsett bolagsform. Och gärna proaktivt INNAN exempelvis en tvist med kompanjon eller Skatteverket blir aktuella.

Det betyder att du är välkommen med dina avtalsmallar för genomlysning och uppdatering. Ska du expandera verksamheten hjälper vi till med förvärvs- och överlåtelseavtal.

Får du ekonomiska problem i företaget hjälper vi till med förhandlingar och ackordsuppgörelser.

Är du tveksam över om dina leverantörsavtal är juridiskt hållbara – boka en tid och vi gör en genomlysning och kommer med ett åtgärdsförslag.

Rätt avtal med kompanjonen?

En av våra specialiteter är kompanjonsavtal och aktieägaravtal. Dessa avtal är inte bara viktiga när du är nystartad och vill reglera samarbetet med din kompanjon. Avtalen är minst lika viktiga när du varit igång ett tag.

Tänk på att alla avtal är färskvara och behöver ses över. Inte minst om dina privata levnadsförhållanden förändras som vid skilsmässa eller giftermål.

Har du funderingar kring utformningen av dina avtal med anställda, uppsägningar och varsel kan du också kontakta oss.