Stockholm Sollentuna Örebro Norrtälje Tar uppdrag i hela landet

Juridiktjänster för privatpersoner

Tjänster:

Juridik inom livets alla skeenden

Alla som arbetar på Holmbergs har egna specialiteter. Detta gör att vi kan biträda dig inom många olika områden och genom livets alla skeenden. Från testamenten till bodelningar, eller tvister och LVU-mål. Vi hjälper dig att få bästa möjliga juridiska utväxling i ditt liv:

  • Vi gör boutredningar och åtar oss även uppdrag som boutredningsman
  • Vi gör bodelningar och åtar oss uppdrag som bodelningsförrättare
  • Vi upprättar bouppteckningar och gör arvskiften
  • Vi upprättar testamenten, samboavtal och äktenskapsförord
  • Vi biträder dig gärna som ombud i tvister. Till exempel avtalstvister, tvister som rör fastighet, inom familjerätten som vårdnads, boende och umgängestvist
  • Migrations- och asylärenden.

Ärenden om tvångsvård

LVU-MÅL
Att få sitt barn omhändertaget enligt LVU är mycket ingripande. Vill du ha kvalificerad hjälp vänd dig med förtroende till oss.

I dessa mål åtar vi oss enbart uppdrag för privatpersoner och inte uppdrag för kommunernas socialnämnder.

LPT- OCH LVM-MÅL
Vi åtar oss uppdrag som ditt offentliga biträde i dessa mål.