Stockholm Örebro Norrtälje Tar uppdrag i hela landet

Brottmål i Örebro

Tjänster:

Misstänkt
för brott i Örebro?

Är du anklagad eller misstänkt för brott i Örebro behöver du en advokat – offentlig försvarare, försvarsadvokat eller brottmålsadvokat är samma sak och vi är experter på detta. Tänk på att du alltid har rätt till en försvarare vid förhör.

Ring oss eller be polisen ringa 08-444 50 30. På vår advokatbyrå åtar vi oss också privata försvar inom brottmål i Örebro.

Vi gör alltid en egen utredning vid brottmål vid sidan av den som polis och åklagare utför, så snart det finns tveksamheter. Och du kan alltid förvänta dig att våra advokater krigar för dig till sista droppen.

Utsatt
för brott i Örebro?

Är du utsatt för ett brott – brottsoffer – kan du ha rätt till en egen advokat eller jurist, det vill säga ett målsägandebiträde. Vänd dig till oss på Holmbergs Advokatbyrå.

Våra advokater har utbildningen, erfarenheterna och passionen som krävs i brottmål. Vi åtar oss alltid uppdrag som särskild företrädare och målsägandebiträde. Och krigar för dig.