Stockholm Örebro Norrtälje Tar uppdrag i hela landet

Brottmål

Tjänster:

misstänkt
för brott?

Är du anklagad eller misstänkt för brott behöver du en advokat – offentlig försvarare, försvarsadvokat eller brottmålsadvokat är samma sak och vi är experter på detta.Tänk på att du alltid har rätt till en försvarare vid förhör.

Ring oss eller be polisen ringa 08-444 50 30 och vi finns där dygnets alla timmar. Vi åtar oss också privata försvar.

Vi gör alltid en egen utredning vid sidan av den som polis och åklagare utför, så snart det finns tveksamheter. Och krigar för dig till sista droppen.

utsatt
för brott?

Är du utsatt för ett brott – brottsoffer – kan du ha rätt till en egen advokat eller jurist, det vill säga ett målsägandebiträde. Vänd dig till oss på Holmbergs.

Vi har utbildningen, erfarenheterna och passionen som krävs i sådana mål. Vi åtar oss alltid uppdrag som särskild företrädare och målsägandebiträde. Och krigar för dig.