Stockholm Örebro Norrtälje Tar uppdrag i hela landet

Om oss


Driv och passion
i tredje
generationen

Historien bakom Holmbergs tog form redan i början av 1900-talet med Frans Oskar Lundström, som var häradsdomare och sågverksägare i Norrbotten.
Frans Oskar trodde på företagande och på lag och rätt. Han gav samtliga sina 10 barn egna verksamheter och också tron på lagen och på möjligheten att hävda sin rätt.

Ett av hans barnbarn Gunilla Dersand Holmberg valde juridiken. Hon jobbade inom rättsväsendet på domstol, åklagarmyndigheten och skatteverket. Med 20 års erfarenhet inom juridiken valde så Gunilla advokatyrket.

Hon blev advokat år 2010 och ville då förverkliga sin dröm. Att i samma anda som Frans Oskar verkat få hjälpa både privatpersoner och företag att hävda sin rätt. Och kämpa för dem.

Möt dom som jobbar hos oss