Stockholm Örebro Norrtälje Tar uppdrag i hela landet

Familjejurist i Stockholm

Tjänster:

Juridik inom livets alla skeenden

Alla våra familjejurister på Holmbergs har egna specialiteter inom familjerätt. Detta gör att vi kan biträda dig inom många olika områden inom familjerätten och genom livets alla skeenden. Från testamenten till bodelningar, eller tvister och LVU-mål. Vi hjälper dig att få bästa möjliga juridiska utväxling i ditt liv.

Allt du behöver av en familjejurist i Stockholm

På grund av våra familjejuristers stora erfarenhet så kan vi erbjuda ett brett utbud av tjänster inom familjerätt. Vi gör bl.a. boutredningar och åtar oss även uppdrag som boutredningsman. Vi gör även bodelningar och åtar oss uppdrag som bodelningsförrättare. Vi upprättar bouppteckningar och gör arvskiften. Vi upprättar testamentensamboavtal och äktenskapsförord. Våra familjejurister biträder dig gärna som ombud i tvister. Till exempel avtalstvister, tvister som rör fastighet, inom familjerätten som vårdnads-, boende- och umgängestvist. Vi kan även hjälpa dig med migrations- och asylärenden i Stockholm.

Ring oss för rådgivning!