Stockholm Örebro Norrtälje Tar uppdrag i hela landet
Tjänster:

Ärenden om tvångsvård

LVU-MÅL
Att få sitt barn omhändertaget enligt LVU är mycket ingripande. Vill du ha kvalificerad hjälp vänd dig med förtroende till oss. Ring 08-444 50 30 eller maila oss!

LPT- OCH LVM-MÅL
Vi åtar oss uppdrag som ditt offentliga biträde i dessa mål.