Stockholm Örebro Norrtälje Tar uppdrag i hela landet

Socialmål i Örebro

Tjänster:

Ärenden om tvångsvård

Vi hjälper dig med socialmål i Örebro, oavsett om det gäller LVU-mål eller LPT- och LVM-mål.

LVU-MÅL

Att få sitt barn omhändertaget enligt LVU är mycket ingripande. Vill du ha kvalificerad hjälp vänd dig med förtroende till oss.

I dessa mål åtar vi oss enbart uppdrag för privatpersoner och inte uppdrag för kommunernas socialnämnder.

LPT- OCH LVM-MÅL

Vi åtar oss uppdrag som ditt offentliga biträde i dessa mål.