Stockholm Örebro Norrtälje Tar uppdrag i hela landet

Tvister för privatpersoner och företag i Örebro

Tjänster:

Vi på Holmbergs har gedigen erfarenhet av tvister i Örebro av alla tänkbara slag.

Vi biträder såväl företag som privatpersoner i tvister av varierande storlek och hanterar tvister inom många olika områden.

När det gäller kommersiella tvister så hanterar vi och har erfarenhet av bland annat tvister om fordringar, avtalstvister, tolkning av kommersiella avtal, bolagsrättsliga frågeställningar, fastighetstvister och skadestånd.

Vi på Holmbergs besitter stor kunskap och krigar alltid för dig som klient. När det gäller tvister gör vi initialt alltid en bedömning om det är läge att tvista eller att försöka nå en förlikning.

Vårt biträde bygger på ett gott samarbete med dig som klient och att vi har expertkunskap kring hur vi på bästa sätt ska driva tvisten genom processföring i domstol.

Kontakta oss om du vill ha rådgivning, oavsett vad just ni behöver hjälp med!